Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 11

Elektriska luftledningar för starkström

SEK TK 11 utarbetar standarder som behandlar säkerhetsnivåer och mekaniska belastningar för kraftledningar. Vidare anger standarderna fordringar på mekanisk hållfasthet, elektrisk hållfasthet, elsäkerhets, kvalitet samt tillverkning för olika komponenter som exempelvis stolpar, ledningstillbehör och fundament. I Sverige ingår även linor i TK 11s ansvarsområde eftersom TK 11 har tagit över SEK TK 7s arbetsuppgifter.

Standardisering av isolatorer samt isolationskoordination för kraftledningar sker i samråd med SEK TK 36 och SEK TK 99, som har ett övergripande ansvar för dessa frågor. Utarbetande av standard för jordning av kraftledningar ingår numera i TK 11s ansvarsområde sedan föreskrifter till viss del hänvisar till standarder som exempel på säkra utföranden.

Bevakar

  • IEC TC 7 Overhead electrical conductors
  • IEC TC 11 Overhead lines
  • CENELEC TC 11 Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
  • CENELEC BTTF 129-1 Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
  • CENELEC BTTF 132-1 Aluminium conductors steel supported (ACSS type) for overhead electrical lines

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Alla nyheter från SEK TK 11

Alla nyheter från SEK TK 11

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of