SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 111

Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning

IEC TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems har till uppgift att utarbeta anvisningar, grundläggande och horisontella standarder, och tekniska rapporter på den naturliga miljöns område, i nära samarbete med IECs produktkommittéer. Ett exempel är SS-EN IEC 62430 om miljömedveten konstruktion.

Kommittén samarbetar med produktkommittéerna vid utarbetande av miljörelaterade fordringar i produktstandarder, för att erhålla likformiga angreppssätt och tekniska lösningar på likartade problem och på så sätt försäkra sig om överensstämmelse mellan olika IEC-standarder. Kommittén samarbetar med ISO TC 207 och med IECs rådgivande kommitté för miljöfrågor, ACEA. Frågor kring elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elektromagnetiska fält (EMF) ingår inte i arbetsuppgifterna.

CENELEC TC 111X arbetar inom samma område men tar särskilt fram standarder som ska stödja EU-direktiven WEEE (om elskrot) och RoHS (om begränsning av farliga ämnen).

Bevakar

  • IEC TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems
  • CENELEC CEN/CLC/JTC 10 Material efficiency aspects for products in scope of Ecodesign legislation
  • CENELEC TC 111X Environment

Kanslikontakt

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 111

Samarbete med USA för en grön omställning

Samarbete med USA för en grön omställning

Kommerskollegium har presenterat rapporten ”Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)”.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of