SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 215

Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

Kommitténs standarder vänder sig till dem som beställer, projekterar och installerar nät och serveranläggningar. De har central betydelse för tillförlitliga och framtidssäkra datanät med god kapacitet.

SEK TK 215, som har det lite otympliga namnet Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning, samlar i första hand svenskt deltagande i det europeiska arbetet i CENELEC TC 215. Arbetet där bygger till stor del på motsvarande internationella arbete i ISO/IEC JTC 1 SC 25 och SEK TK 215 är svensk referensgrupp också för arbetet där.

Två grupper av standarder dominerar i TC 215. Den ena behandlar installation av generella kabelnät för informationsöverföring, både med fiber och metalliska kablar. I serien SS-EN 50173 behandlas planering av installationer i kontor, industrier, bostäder och i datahallar samt för fastighetsfunktioner. I serien SS-EN 50174 behandlas kvalitetssäkring och genomförande och de två första delarna ingår, med svenska kommentarer och förtydliganden, i SEK Handbok 459. Potentialutjämning behandlas i en separat standard.

Den andra gruppen omfattar olika aspekter på datahallsutrymmen, serverrum och liknande och på tillhörande system, bl a för skydd och inomhusklimat. Standardserien SS-EN 50600 behandlar även energihushållning, miljömässig hållbarhet och liknande aspekter och tar alltså ett helhetsgrepp på ämnet. Aktiviteten i detta europeiska arbete är hög och nya delar tillkommer medan andra ses över.

SEK TK 215 gav en introduktion till SEK Handbok 459 Fastighetsnät – Installation för informationsöverföring i en ett webbinarium.
Se filmen här! Webbinarium Fastighetsnät

På SEK Svensk Elstandards sida för frågor och svar (FAQ) finns fliken Fastighetsnät och datahallsutrymmen med frågor besvarade av deltagande experter i SEK TK 215.

Bevakar

  • ISO/IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 1 Home electronic systems
  • ISO/IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25/WG 3 Customer Premises Cabling
  • IEC ISO/IEC JTC 1/SC 25 Interconnection of information technology equipment
  • CENELEC TC 215 Electrotechnical aspects of telecommunication equipment

Kanslikontakt

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 215

Månadens standard – Mäter vi koldioxid likadant? 

Månadens standard – Mäter vi koldioxid likadant? 

Månadens standard för november 2023 är SS-EN 50600-4-8, utg 1, som beskriver ett standardiserat sätt att mäta koldioxidanvändning för datahallsutrymmen. Den definierar och specificerar hur man mäter nyckeltalet Carbon Usage Effectiveness (CUE) för att underlätta effektivisering och redovisning av data.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of