SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 3

Dokumentation och grafiska symboler

SEK TK 3 speglar den internationella IEC TC 3 Documentation, graphical symbols and representations of technical information med underkommittéerna SC 3C Graphical symbols for use on equipment och SC 3D Classes, Properties and Identification of products – Common Data Dictionary (CDD). IEC startade sitt arbete 1910.

Kommittén arbetar inom tre viktiga och grundläggande områden:

  • Framställning och representation av information på ett sådant sätt att den kan förstås och hanteras av maskiner. I detta ingår hantering av information och dokumentation under en anläggnings eller ett systems hela livstid, och att lägga fast klasser och egenskaper (semantiska data) och informationsmodeller för strukturering av tekniska data. Standarden IEC 61360-1 ligger till grund för databasen IEC CDD för dataelementtyper för elektriska komponenter och för den internationella databasen för materialdeklarationer. IEC TC 3 samarbetar på det här området med andra kommittéer (framförallt IEC TC 65 – Industrial-process measurement, control and automation), med olika grupper inom ISO samt med ECLASS.
  • Grafiska symboler för teknisk dokumentation och för interaktion mellan människa och utrustning, alltså ritningsregler och schemasymboler och symboler för användning på utrustning – till exempel på hushållsapparater och laboratorieutrustning. Standarderna för grafiska symboler är utförda som databaser.
  • Regler, principer och metoder för märkning och identifiering av information på elektriska produkter och installationer, främst av betydelse för säkerheten. I detta ingår bland annat färgmärkning, beteckningar för vissa ledare samt principer för kodning av indikeringar och manöverdon.

Sverige håller det internationella sekretariatet för IEC TC 3. Bland de större pågående projekten där finns bland annat revisioner av IEC 81346-2 för koder för referensbeteckningar, IEC 81355-1 för klassificering och beteckning av information om anläggningar, system och utrustning, och av IEC/IEEE 82079-1 för framställning av information och anvisningar för hantering och användning av produkter – och till den senare arbetar man med en ny, särskild del 2 för monteringsanvisningar för byggsatser och liknande.

SEK TK 3 har hand om utgivningen av SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar och SEK Handbok 439 – Dokumentation av industriella anläggningar.


Bevakar

  • IEC TC 3 Documentation, graphical symbols and representations of technical information
  • IEC TC 3/SC 3C Graphical symbols for use on equipment
  • IEC TC 3/SC 3D Classes, Properties and Identification of products - Common Data Dictionary (CDD)

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 3

Bruksanvisningar får ökad användbarhet

Bruksanvisningar får ökad användbarhet

Standarden IEC/IEEE 82079-1, som ger vägledning för anvisningar och information för hantering och användning av produkter, ska nu revideras för att ge bruksanvisningar bättre användbarhet. Sverige har sekretarietet för IEC TC 3 som ansvarar för utvecklingen av standarden.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of