SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 56

Tillförlitlighet

IEC TC 56 Dependability utarbetar standarder inom tillförlitlighetsområdet, alltså driftsäkerheten och dess påverkande faktorer: funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

Standarderna tillhandahåller systematiska metoder och verktyg för bedömning och styrning av tillförlitligheten hos utrustning, tjänster och system under deras hela livstid. De omfattar generella aspekter på styrning av funktionssäkerhets- och underhållsmässighetsprogram inom alla teknikområden, provnings- och analysmetoder, beräkning av livscykelkostnad, teknisk riskanalys och riskhantering för projekt.

Detta inbegriper standarder som rör produktfrågor, såväl beträffande tillförlitlighet hos komponenter som hos tekniska system, standarder som rör processfrågor, från riskanalys till integrerat logistikstöd, och standarder som rör ledningsfrågor, från styrning av tillförlitlighetsprogram till hantering av utgående produkter.

IEC TC 56 har en egen hemsida.

Bevakar

  • IEC TC 56 Dependability

Bettina Funk

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

08-444 14 20

bettina.funk@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 56

Hur kräver man tillförlitlighet?

Hur kräver man tillförlitlighet?

Hur kräver man tillförlitlighet? Det finns en vägledning för det. Den nyreviderade standarden SS-EN IEC 60300-3-4 beskriver hur man specificerar och ställer samman krav på tillförlitlighet hos produkter eller system.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of