SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK 62BC

Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning

SEK TK 62BC speglar de internationella IEC SC 62B, som behandlar diagnostisk bildgivande utrustning, och IEC SC 62C behandlar utrustning för radioterapi, nukleärmedicin och dosimetri. Se också TK 62.

Bevakar

  • IEC TC 62/SC 62B Medical imaging equipment, software, and systems
  • IEC TC 62/SC 62C Equipment for radiotherapy, nuclear medicine and radiation dosimetry
  • CENELEC TC 62 Electrical equipment in medical practice

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

Nyheter från SEK TK 62BC

Förslag: ny standard för provning av AI för bildbehandling

Förslag: ny standard för provning av AI för bildbehandling

I nuvarande stund finns det ingen specifik standard avsedd för provning av produkter som använder AI-stödd analys av radiologibilder. Förslaget för en standard för detta, 62B/1321/NP, är ute för omröstning.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of