Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK TK IoT

Sakernas internet

Internet of Things - sakernas internet - berör många områden. Referensarkitektur, interoperabilitet och frågor kring IoT-tjänsters pålitlighet och trovärdighet är övergripande ämnen som förstås finns bland föreslagna och pågående IoT-projekt.

Ett internationellt samarbete pågår för att ta fram standard med en metodik för att realisera och upprätthålla trovärdighet i system och tjänster som bygger på sakernas internet, IoT. Eller, som det står på engelska: a methodology for trustworthiness of IoT systems/services. Arbetet riktas mot generella IoT-system eller IoT-tjänster som är gemensamma för olika områden. Som exempel på innehåll ges bland annat modellering av system och tjänster, respons baserat på risker samt samarbete och delning av information. 

Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta och bidra i arbetet genom den tekniska kommittén SEK TK IoT.

Motsvarande internationella kommitté är ISO/IEC JTC 1/SC 41.

Bevakar

  • IEC SyC COMM Communication Technologies and Architectures
  • IEC ISO/IEC JTC 1/SC 41 Internet of things and related technologies
  • IEC TC 124 Wearable electronic devices and technologies

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK TK IoT

Energistyrning i industrin

Energistyrning i industrin

Industriautomation kan bidra till energieffektivisering och styrning av energianvändningen. För att samordna energistyrningen, så att energin kan utnyttjas bättre inom ett företag, eller mellan företag, behövs en standardisering av funktioner och informationsflöden och en gemensam beskrivning på systemnivå.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of