Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Provning av bränsleceller – Nya standarder klara

2021-02-25

Med nya standarder finns nu internationellt överenskomna metoder för provning av bränsleceller för energilager, bland annat med vätgas.

Vätgas har blivit intressant som komponent i framtidens sammansatta energisystem, bland annat för att driva bränsleceller som producerar el. Och tvärtom. Om bränslecellerna är konstruerade för reversibel drift – alltså så att de även kan köras ”baklänges” – kan de istället drivas med el för att producera vätgas i tider av elöverskott. På det sättet kan vätgasen användas för att lagra energi, som alternativ till batterier. Eller så kan den användas till exempel för fordonsdrift.

Standarder behövs

För att marknaden ska öppnas, måste man kunna prova och jämföra prestanda. Det är inte minst viktigt för dem som ska upphandla och projektera sådana system. Därför har man inom IEC, som är den internationella standardiseringsorganisationen inom el och elektronik, tagit fram en sådan standard för system där reversibla bränsleceller förbrukar eller producerar vätgas, IEC 62282-8-201. Den har även antagits som europeisk standard och svensk: se preview på de inledande avsnitten i SS-EN IEC 62282-8-201.

Nya är också SS-EN IEC 62282-8-101 för provning av celler och stackar med fast oxid och SS-EN IEC 62282-8-102 för provning av PEM-celler och stackar med PEM-celler. IEC startar nu ett motsvarande projekt som ska ge en standard för reversibla bränsleceller för metan. Bland övriga pågående projekt kan nämnas ett om system för drift av industritruckar och flera som handlar om små, bärbara system med högst 60 V utspänning. Bland färdiga standarder för bränsleceller finns bland annat en för säkerhet hos stationär utrustning, läs om den här.

Internationellt arbete

Standarderna har tagits fram i den kommitté inom IEC som arbetar med standarder för säkerhet och prestanda för bränsleceller och system med bränsleceller, IEC TC 105. Genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, kan svenska tillverkare, användare, högskolor och andra intresserade delta och bidra i arbetet – och sätta standarderna.

Standarder från IEC brukar även bli europeisk standard. Det ger dem bland annat en särskild status vid offentlig upphandling. Några andra aktuella områden inom IEC och SEK Svensk Elstandard är stationära energilager och elinstallationer för lågspänning.

Den som inte engagerar sig i standardiseringsarbetet, utan nöjer sig med att använda de färdiga standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-Standard. Eller hålla sig informerad genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard.

Henrik Lagerström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Miljöhänsyn

08-444 14 19

henrik.lagerstrom@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of