Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Riskbedömning och tillförlitlighet

2020-04-06

Två aktuella standarder kan hjälpa organisationer att bedöma risker och möta oförutsedda hot och påfrestningar.

Den ena, SS-EN IEC 31010, beskriver hur man planerar och väljer metod för riskbedömning, grundat på standarden för riskhantering SS-ISO 31000. Den beskriver också hur man leder en riskbedömning och hur man går vidare och tillämpar resultatet. Dessutom innehåller den en genomgång, nästan som en recension, av olika metoder för att bedöma risker. Läs mer om den här.

Den andra, SS-EN IEC 62853, kan användas för att öka tillförlitligheten hos öppna system, alltså system som är öppna för påverkan utifrån, eller som ändrar sina egenskaper med tiden. Den bygger på fyra infallsvinklar: hur man hanterar förändringar, skapar ansvarstagande, svarar på feltillstånd och bygger konsensus. Läs mer om den här.

Som så många andra svenska standarder är de här båda internationella standarder som också antagits som europeisk standard, EN, och fastställts som svensk standard. Svenska specialister har deltagit genom den svenska referensgruppen SEK TK 56 Tillförlitlighet. Den organiseras av SEK Svensk Elstandard, den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.

Fler företag, högskolor och myndigheter är välkomna att delta och bidra i arbetet. Den som läser och använder standarder kan enkelt ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e-standard.

Bettina Funk

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

08-444 14 20

bettina.funk@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of