SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

SEK Handbok 438 – Högspänningshandboken – SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden

Högspänningshandboken, SEK Handbok 438, vänder sig till dem som beställer, projekterar och utför nya högspänningsanläggningar eller ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar. Liksom tidigare omfattas inte kraftledningar eller bananläggningar. Andra utgåvan av Högspänningshandboken, SEK Handbok 438, innehåller de nya standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 i svensk översättning. De ersätter den tidigare SS 421 01 01 som ingick i Högspänningshandbokens första utgåva. Dessutom ingår som tidigare en guide med kommentarer och vägledning till standarderna.
Ansvarig kommitté:
SEK TK 99 - Systemkonstruktion och isolationskoordination av högspänningsinstallationer
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SEK Handbok 438, utg 2:2012
Fastställelsedatum:
1/1/1970
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
216
Språk:
Svenska
ISBN:
978-91-89667-50-1
ISSN:
0280-2376
Notering:
Innehåller SS-EN 61936-1, SS-EN 50522 och Högspänningsguiden.
Ladda hem preview

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of