Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar

Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50173-1, utg 2:2007
CENELEC Publikation:
EN 50173-1:2007
Fastställelsedatum:
11/18/2007
Upphävandedatum:
3/31/2014
Utgåva:
2
Antal sidor:
129
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SS-EN 50173-1, utg 3, 2011.
ICS:
33.040.50 Linjer, förbindelser och kretsar, 33.040.50 Linjer, förbindelser och kretsar
Notering:
Den första bilagan, NA, innehåller svenska termer som motsvarar de engelska termerna i standardens avsnitt 3. Den andra bilagan, NB, innehåller en återgivning av de kabelbeteckningar för balanserade kopparkablar som finns med som information i ISO/IEC 18801, second edition, 2002.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 2,443
Papper
SEK 2,443
Papper + Digital
SEK 3,420
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of