Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 1: Allmänna fordringar

Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50173-1, utg 2:2007/A1:2010
CENELEC Publikation:
EN 50173-1:2007/A1:2009
Fastställelsedatum:
1/24/2010
Upphävandedatum:
3/31/2014
Antal sidor:
41
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50173-1, utg 2:2007, som fr o m 2012-09-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätts av:
SS-EN 50173-1, utg 3, 2011.
ICS:
33.040.50 Linjer, förbindelser och kretsar, 33.040.50 Linjer, förbindelser och kretsar
Välj produkt
Digital
SEK 1,142
Papper
SEK 1,142
Papper + Digital
SEK 1,599
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of