Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö

Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Ansvarig kommitté:
SEK TK 62 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 60601-1-11, utg 2:2015
CENELEC Publikation:
EN 60601-1-11:2015
IEC Publikation:
IEC 60601-1-11:2015
Fastställelsedatum:
8/18/2015
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
63
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 60601-1-11, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2018-12-31.
ICS:
11.040.00 Medicinsk utrustning, 11.040.00 Medicinsk utrustning
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,615
Papper
SEK 1,615
Papper + Digital
SEK 2,261
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of