SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentlig prestanda - Tilläggsstandard för utrustning och system för användning i hemlik vårdmiljö

Medical electrical equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment

Ansvarig kommitté:
SEK TK 62 - Elektrisk utrustning för medicinskt bruk
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 60601-1-11, utg 2:2015/A1:2021
CENELEC Publikation:
EN 60601-1-11:2015/A1:2021
IEC Publikation:
IEC 60601-1-11:2015/A1:2020
Fastställelsedatum:
9/21/2021
Upphävandedatum:
1/1/1970
Antal sidor:
12
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 60601-1-11, utg 2, 2015, som fr o m 2024-07-16 inte gäller utan detta tillägg A1.
ICS:
11.040.01 Medicinsk utrustning: allmänt
Välj produkt
Digital
SEK 191
Papper
SEK 191
Papper + Digital
SEK 267
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of