SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier

Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial spaces

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50173-3, utg 2:2018
CENELEC Publikation:
EN 50173-3:2018
Fastställelsedatum:
9/11/2018
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
52
Språk:
Engelska
Ersätter:
SS-EN 50173-3, utg 1, 2007, SS-EN 50173-3/A1, utg 1, 2011 och SS-EN 50173-3/A1 C1, utg 1, 2011, gäller ej fr o m 2021-03-19.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,420
Papper
SEK 1,420
Papper + Digital
SEK 1,988
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of