Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier

Information technology - Generic cabling systems - Part 3: Industrial premises

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50173-3, utg 1:2007
CENELEC Publikation:
EN 50173-3:2007
Fastställelsedatum:
11/18/2007
Upphävandedatum:
3/18/2021
Utgåva:
1
Antal sidor:
40
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50173-1, utg 2:2007.
Ersätts av:
SS-EN 50173-3, utg 2:2018.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer
Notering:
Bilaga NA innehåller svenska termer som motsvarar de engelska termerna i standardens avsnitt 3.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 827
Papper
SEK 827
Papper + Digital
SEK 1,158
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of