Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-1: Vägledning för energihushållning

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 3:2019
CENELEC Publikation:
CLC/TR 50600-99-1:2019
Fastställelsedatum:
9/17/2019
Upphävandedatum:
12/15/2020
Utgåva:
3
Antal sidor:
48
Språk:
Engelska
Ersätts av:
SEK Teknisk Rapport 50699-99-1, utg 4:2020.
Ersätter:
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 2, 2018, gäller ej fr o m 2019-09-18.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer, 35.020.00 Informationsteknik: allmänt, 35.160.00 Mikroprocessorsystem, 35.110.00 Nätarkitekturer, 35.020.00 Informationsteknik: allmänt, 35.160.00 Mikroprocessorsystem
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,142
Papper
SEK 1,142
Papper + Digital
SEK 1,599
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of