Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Datahallsutrymmen och tillhörande system - Del 99-1: Vägledning för energihushållning

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 4:2020
CENELEC Publikation:
CLC/TR 50600-99-1:2020
Fastställelsedatum:
12/15/2020
Upphävandedatum:
10/19/2021
Utgåva:
4
Antal sidor:
51
Språk:
Engelska
Ersätter:
SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, utg 3, 2019, gäller ej fr o m 2020-12-16.
ICS:
35.020.00 Informationsteknik: allmänt, 35.110.00 Nätarkitekturer, 35.160.00 Mikroprocessorsystem, 35.020.00 Informationsteknik: allmänt, 35.110.00 Nätarkitekturer, 35.160.00 Mikroprocessorsystem
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,379
Papper
SEK 1,379
Papper + Digital
SEK 1,931
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of