Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 50174-2, utg 2:2009/A1:2011
CENELEC Publikation:
EN 50174-2:2009/A1:2011
Fastställelsedatum:
4/5/2011
Upphävandedatum:
5/20/2021
Antal sidor:
53
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 50174-2, utg 2, 2009, som fr o m 2014-01-03 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätts av:
SS-EN 50174-2, utg 3:2018.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer, 91.140.50 Elinstallationer
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Välj produkt
Digital
SEK 1,339
Papper
SEK 1,339
Papper + Digital
SEK 1,875
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of