Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetsäkrar
och spar resurser

Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus

Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Ansvarig kommitté:
SEK TK 215 - Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50174-2, utg 3:2018
CENELEC Publikation:
EN 50174-2:2018
Fastställelsedatum:
11/13/2018
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
3
Antal sidor:
198
Språk:
Flerspråkig
Ersätter:
SS-EN 50174-2, utg 2, 2009, SS-EN 50174-2/A1, utg 1, 2011, SS-EN 50174-2/A1:2011 C1, utg 1, 2011 och SS-EN 50174-2/A2, utg 1, 2014, gäller ej fr o m 2021-05-21.
ICS:
35.110.00 Nätarkitekturer, 91.140.50 Elinstallationer
Notering:
Ändrad publiceringsform genom översättning/återgivning. Vid skillnader i tolkning har den engelskspråkiga versionen företräde.
Fastighetsnät för informationsöverföring - Installation av kabelnät - Del 2: Planering och genomförande av installation inomhus
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 1,874
Papper
SEK 1,874
Papper + Digital
SEK 2,624
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté
Information om produkten
SS-EN 50174-2 och SS-EN 50174-1 ingår i SEK Handbok 459.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of