SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Tvättmaskiner för hushållsbruk - Funktionsprovning

Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance

Ansvarig kommitté:
SEK TK 59 - Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater
Status:
Upphävd
Svensk beteckning:
SS-EN 60456, utg 3:2005/A12:2011
CENELEC Publikation:
EN 60456:2005/A12:2011
Fastställelsedatum:
5/3/2011
Upphävandedatum:
3/20/2014
Antal sidor:
3
Språk:
Engelska
Används med:
SS-EN 60456, utg 3, 2005, som fr o m 2014-01-02 inte gäller utan detta tillägg A12.
Ersätts av:
SS-EN 60456, utg 4, 2011.
Ersätter:
SS-EN 60456/A11, utg 1, 2006, gäller ej fr o m 2014-01-02.
ICS:
97.060.00 Tvättutrustning
Välj produkt
Digital
SEK 96
Papper
SEK 96
Papper + Digital
SEK 134
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of