Svensk Elstandard
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder och direktiv

En betydande del av de europeiska standarderna har en koppling till något EG-direktiv. Direktiv enligt den s k nya metoden, the new approach, lägger fast grundläggande säkerhetskrav men innehåller inga detaljerade tekniska krav utan hänvisar vidare till europeisk standard. Vilka standarder som har en koppling till något visst direktiv framgår av de listor som publiceras på EU‑kommissionens hemsida.

Den produkt som uppfyller de tekniska fordringarna i passande harmoniserade standarder förmodas också uppfylla de säkerhetskrav som direktivet ställer, och får därmed saluföras i hela EU. Standarden beskriver en säkerhetsnivå som lagstiftarna godtar. Att följa standard är alltså ett sätt att uppfylla säkerhetskraven. Det är tillverkaren eller importören som intygar att produkten är säker.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of