SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder och direktiv

En betydande del av de europeiska standarderna har en koppling till något EU-direktiv.

Direktiv enligt den s k nya metoden, the new approach, lägger fast grundläggande säkerhetskrav men innehåller inga detaljerade tekniska krav utan hänvisar vidare till europeisk standard. Vilka standarder som har en koppling till något visst direktiv framgår av de listor som publiceras på EU-kommissionens hemsida.

Presumtion
En produkt som omfattas av ett EU-direktiv och som uppfyller de tekniska fordringarna i passande – harmoniserade – europeiska standarder förmodas också uppfylla de säkerhetskrav som direktivet ställer, och får därmed saluföras i hela EU. Detta kallas att standarderna ger presumtion om uppfyllande av kraven i direktivet. Med presumtion avses att alla direktivets krav är uppfyllda om produkten följer standardens fordringar. Det bygger på att standarden beskriver en säkerhetsnivå som lagstiftarna godtar.

Att följa standard är alltså ett sätt att uppfylla säkerhetskraven. Givetvis är presumtionsprincipen ett eget val och direktiven ger oftast möjlighet till andra sätt att uppfylla direktivens krav. Det är tillverkaren eller importören som intygar att produkten är säker, bland annat genom CE-märkning.

Listor över harmoniserade standard hittar du på denna sida hos EU-kommissionen.

Övergångstider
När SEK Svensk Elstandard fastställer en standard från CENELEC finns det nästan alltid en övergångstid då både den nya standarden och den tidigare gäller parallellt. Med ny standard avses här ett tillägg, en ny utgåva eller en annan standard som ersätter den tidigare. Slutet på denna övergångstid beslutas i CENELEC och anges i den nya standarden som DOW (Date of withdrawal), alltså det senaste datumet då en standard i konflikt ska dras tillbaka.

I listan över harmoniserade standarder finns också ett sista datum då standarden inte längre ger presumtion. Tidigare har dessa datum följt de datum som överenskommits inom standardiseringen, alltså de DOW som anges i den nya standarden.

Observera
På senare tid har EU-kommissionen beslutat om andra datum för vissa standarder, än de som anges som DOW. Ibland ger Kommissionen en längre övergångstid än vad det står i den nya standarden, men i andra fall är övergångstiden kortare. Om du använder dig av reglerna för presumtion behöver du därför ha koll på listan med harmoniserade standarder, så att du inte hamnar tidsnöd innan ny standard ska användas.

Sök och beställ standarder

SEK Svensk Elstandarder förenklar, kvalitetssäkrar och spar resurser

Sök upp de standarder du behöver och lägg dem i din varukorg.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of