Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Energimärkning

2018-06-08

Den europeiska standardiseringen har tagit fram hjälp för marknadskontroll av hushållsprodukter.

För att underlätta för de myndigheter runt om i Europa som utför marknadskontroll enligt direktiven för energimärkning och ekodesign av hushållsapparater och liknande, finns det nu en gemensam vägledning. Den har tagits fram i europeiskt samarbete inom standardiseringsorganisationen CENELEC och finns tillgänglig i Sverige som SEK TR 50674, Guidelines for the verification of household appliances under energy labelling and eco design. 

Se preview här och ta del av förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet som beskriver syftet med vägledningen.

För provning och mätning av energieffektivitet enligt EU-direktiv kan man använda europeiska standarder. Sådana är överenskomna och lika i 34 europeiska länder men fastställs och ges ut i varje land. I Sverige med beteckningen SS-EN. Exempel på sådana standarder är SS-EN 50242 för diskmaskiner, SS-EN 60350-1 och SS‑EN 60350‑2 för elspisar, SS-EN 60456 för tvättmaskiner och SS-EN 62552 för kylskåp. Samtliga dessa standarder ligger i Sverige under SEK TK 59.

De har alla fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen och som arrangerar svenskt deltagande i internationella och europeiska standardiseringsprojekt på elområdet.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of