Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Standarder förenklar, kvalitetssäkrar
och spar resurser

Uppställning och skötsel av elektrisk provningsutrustning

Erection and operation of electrical test equipment

Ansvarig kommitté:
SEK TK 78 - Säkerhet vid arbete - metoder, verktyg och materiel
Status:
Publicerad
Svensk beteckning:
SS-EN 50191, utg 2:2011
CENELEC Publikation:
EN 50191:2010
Fastställelsedatum:
3/8/2011
Upphävandedatum:
1/1/1970
Utgåva:
2
Antal sidor:
44
Språk:
Flerspråkig
Ersätter:
SS-EN 50191, utg 1, 2000, gäller ej fr o m 2013-10-01.
ICS:
17.220.20 Mätning av elektriska och magnetiska storheter, 19.080.00 Elektrisk och elektronisk provning, 29.020.00 Elektroteknik: allmänt
Notering:
SS-EN 50191/R1, utgåva 1, 2012 är inarbetad i standarden. Ändrad publicering, tidigare endast utgiven på svenska. Vid skillnader i tolkning har den engelskspråkiga versionen företräde.
Ladda hem preview
Välj produkt
SEK e-Standard
Digital
SEK 371
Papper
SEK 371
Papper + Digital
SEK 519
Hämtar information

Ansvarig kommitté

Ansvarig kommitté

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of