SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

SEK SK 1

Smart energi

Motsvarande kommitté i IEC är IEC SyC Smart Energy.

Elnät med spridd, småskalig och förnybar elproduktion, varierande belastningar, fluktuerande elpriser och aktiva konsumenter kräver samverkan, kommunikation och flexibilitet. Det krävs alltså standarder – för protokoll, gränssnitt, informationsinnehåll, skydd, rapportering, mätning med mera.

Genom att delta i systemkommittén Smart energi inom SEK Svensk Elstandard, kan du vara med i det europeiska och internationella arbetet med standarder och andra tekniska överenskommelser för framtidens elnät.

De tekniska kommittéer som är centrala i arbetet är närmast SEK TK 8 Elenergiförsörjningssystem, SEK TK 13 Elmätare och utrustning för belastningsstyrning och SEK TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation, men också andra teknikområden bidrar eller är berörda.

Bevakar

  • IEC SyC Smart Energy Smart Energy

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

Nyheter från SEK SK 1

Struktur för standardisering

Struktur för standardisering

Vad som ska behandlas i standarder avgörs av dem som deltar i standardiseringen. De lämnar förslag på nya projekt och genom omröstning avgörs om de ska sättas igång.

Genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, myndigheter och högskolor aktivt i det omfattande arbetet med att skriva de olika standarder som behövs för framtidens smarta energi.

Redan finns många av de standarder som behövs för driftsäkerhet, koordination, transmission, distribution, mätning, anslutning och IT-säkerhet i smarta elnät. De mest kända är kanske kommunikationsstandarderna i serien IEC 61850 (i Sverige SS-EN 61850) och standarderna för gränssnitt för distributionssystemstyrning i serien IEC 61968 (SS-EN 61968). Dessa har tagits fram inom kommittén IEC TC 57 och svenska intressenter deltar i det arbetet genom SEK TK 57. 

Det finns inga unikt svenska eller nordiska standarder för smarta elnät. De svenska standarderna inom området är alla europeiska standarder, som i sin tur nästan alla är internationella standarder från IEC, som vi genom samarbetet i CENELEC kommit överens om att använda i 34 länder i Europa.

Standardisering i Europa

En grundprincip är att så mycket som möjligt av arbetet ska utföras på internationell nivå, framförallt inom IEC. Bara de standarder ska skrivas i Europa som behandlar säregna europeiska förhållanden eller där det inte går att nå tillräcklig internationell enighet inom rimlig tid.

EU-kommissionen sammanfattade i april 2011 sin ståndpunkt och pekar ut vilken väg Europa bör gå beträffande smart grid i Smarta nät: från innovation till utbyggnad. Den svenska handlingsplanen heter Planera för effekt!

SEK erbjuder

Standarderna finns att köpa i vår shop. Med funktionen preview kan du utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder. Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of