Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
Svensk Elstandard
Kontakta oss
Fastställer all svensk standard inom elområdet

Vägledning för perimeterskydd

2021-11-23

Som komplement till fordringarna på funktionen hos perimeterskydd i SEK TS 50661-1 pågår arbete med en vägledning för systemkonstruktion, installation, drift och underhåll.

Det handlar om säkerhetssystem som ska kunna detektera inkräktare i områden som finns utanför slutna byggnader. Syftet med den planerade vägledningen är att hjälpa beställare att formulera sina krav och leverantörerna att på lämpligt sätt uppfylla dem. Den ska även innehålla provningsmetoder.

Vägledningen TS 50661-7 tas fram i europeiskt samarbete i gruppen TC 79 Alarm systems i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Deltagande är öppet för svenska företag (även anläggningsägare!), organisationer och myndigheter genom SEK TK 79 inom SEK Svensk Elstandard.

Den planerade vägledningen ska alltså komplettera den existerande SEK TS 50661-1 som ger fordringar på säkerhetssystem för att detektera inkräktare som uppträder i områden utanför slutna byggnader. Det kan också bli så att den behöver ses över som ett resultat av arbetet med tillämpningsanvisningarna.

En TS är ett normativt dokument, precis som en standard. En TS fungerar som underlag för en (eventuellt) kommande standard och ett syfte är att ge erfarenheter i det fortsatta arbetet.

För slutna byggnader bör man använda standarden SS-EN 50131-1 för inbrotts- och överfallslarm som nyligen kommit i ny utgåva, läs om det här. Tillämpningsanvisningar till den finns i standarden SS 447 06 13-7. Bland aktuella standardprojekt på larmområdet finns en planerad revision av EN 50131-1 och nytt projekt som rör uppgifter, ansvar och aktiviteter i system för mottagning och hantering av larm som gäller nöd och fara.

Datainstallationer i fastigheter – generella fastighetsnät – är ämnet för SEK Handbok 459. Andra områden där svenska företag är med och skapar svensk, europeisk och internationell standard är till exempel elinstallationer och IT-säkerhet.

Författare: Thomas Borglin

Thomas Korssell

SEK Svensk Elstandard

VD. Ordinarie delegat i CENELEC BT och ledamot i IEC SMB.

08-444 14 03

thomas.korssell@elstandard.se

SEK TK 79

Larmsystem

SEK TK 79

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of