SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Publikationer

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Gamla standarden för maskiners elutrustning upphör att gälla

2021-08-31

Standarden för maskiners elutrustning SS-EN 60204-1 utgåva 3 från 2007 gäller inte från och med den 14 september 2021. Den senare utgåvan SS-EN 60204-1 från 2018 gäller.

SS-EN 60204-1 behandlar elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk utrustning som tillhör maskiner. Den omfattar också maskiner som arbetar tillsammans i grupp på ett samordnat sätt. Den omfattar inte maskiner som är handhållna under arbete och inte heller högspänningsutrustning omfattas. 

Utökade områden

Den utgåva som nu upphör att gälla behandlar inte säkerhet när styrningen sker med trådlös överföring, till exempel hur säker funktion säkerställs även om en trådlös kommunikation felar och hur byte av styrdon kan ske. Nytt i utgåvan från 2018 är bland annat nya fordringar för tillämpningar där motorer drivs av utrustning för varvtalsreglering eller annan kraftelektronik, särskilt vad gäller olika typer av stopp.

Också fordringarna på potentialutjämning är bearbetade, både vad gäller skyddsutjämning och funktionsutjämning. SS-EN 60204-1 från 2018 har även en bilaga med information om hur man kan minska påverkan från elektromagnetiska störningar, något som blivit allt viktigare när maskinerna innehåller mer och mer elektronik. En annan ny bilaga visar vilka standarder som kan användas som underlag för den nödvändiga dokumentationen av utrustningen. 

Se preview på SS-EN 60204-1 här. Med funktionen preview kan man få en introduktion, genom att fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. Standarden är även listad under maskindirektivet.

Ugnar och IT

Extra stöd i konstruktionsarbetet kan man hämta i den svenska SEK Handbok 456, Maskinhandboken – Maskiners elutrustning. I den varvas praktiska konstruktionsråd med beskrivningar och förklaringar som bygger på, eller är hämtade ut, olika standarder. Läs mer om den här.

Standarder tas fram i gemensamt arbete, oftast på internationell nivå. Samarbete i standardiseringen är ett sätt för företag att skaffa sig försprång i tid och kunskap, och samtidigt påverka framtidens tekniska regler. På elområdet arbetar svenska företag, högskolor och myndigheter genom SEK Svensk Elstandard, som även utsetts som svensk standardiseringsorganisation av regeringen.

I arbetet med standarder för maskiners elutrustning deltar svenska specialister genom SEK TK 44 Elutrustning för maskiner. Den organiseras av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och som också är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.

Särskilda fordringar på säkerheten i anläggningar för industriell elvärme och elektromagnetisk materialbehandling finns i SS-EN IEC 60519-1, som kom i ny utgåva 2020. Några andra aktuella områden är till exempel ”smart industri” och IT-säkerhet för maskiner och installation av industriella datanät.

Den som bara läser och använder standarder kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

Författare: Thomas Borglin

Ingvar Eriksson

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning

08-444 14 16

ingvar.eriksson@elstandard.se

SEK TK 44

Elutrustning för maskiner

SEK TK 44

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of