SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Kabelnät för industriell IT

2020-03-10

Så installeras kabelnät för industriell IT. Standarder lägger ribban.

I maskiner och processutrustning blir det mer och mer nät för datakommunikation av olika slag. Kraven ökar på hur IT-systemen är utförda i verkligheten, hur näten är uppbyggda och hur kablarna är dragna. Nya och reviderade installationsstandarder tar höjd för detta.

För nät för industriell processtyrning är SS-EN IEC 61918 den centrala standarden. Den behandlar både nät med fiber och med balanserade kablar och beskriver särskilt anslutning till lokala nät i automationsöar. Också kabelnät till trådlösa media omfattas. Industrimiljö ställer särskilda krav på komponentval och förläggning och mycket av standarden handlar om det. Till exempel används metoden MICE för klassning av omgivningens påverkan.

SS-EN IEC 61918 kompletterar den allmänna standarden för generella kabelnät i fastigheter, SS-EN 50173. Den består av en första, allmän del – SS-EN 50173-1 – och några ytterligare delar om installation i olika typer av fastigheter. I SS-EN 50173-3 behandlas IT-nät i industrier, både installationer i större anläggningar och i mindre industrilokaler i byggnader som också rymmer annan verksamhet. Bland nyheterna i den senaste utgåvan av SS-EN 50173-3 finns installationer för den nya klassen OM5 för fiberkabel och för klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel.

Samtidigt kompletteras och modifieras SS-EN IEC 61918 av standarderna med anvisningarna för hur olika fältbussar installeras, t ex SS-EN IEC 61784-5-3 om installation av Profibus & Profinet eller SS-EN IEC 61784-5-8 om installation av CC-link.

Datamängder och överföringshastigheter ökar och produktionsutrustning och affärssystem integreras mer och mer. Kraven på industriella datanät ökar, vad gäller kapacitet, flexibilitet och tillförlitlighet. Se preview på de inledande avsnitten i SS‑EN IEC 61918 och SS-EN 50173-3 . Hur man planerar, genomför och kvalitetssäkrar kabelnät står det om i SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2. De kommer i vår på svenska med kommentarer i den nya SEK Handbok 459. God hjälp vid konstruktion av styr- och elutrustning i maskiner får man i SEK Handbok 456 Maskinhandboken – Maskiners elutrustning, se preview på de inledande avsnitten.

Standardserierna 50173 och 50174 har tagits fram i europeiskt samarbete och bygger på internationella arbeten som gjorts inom IEC och ISO. Svenska specialister har deltagit genom gruppen SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning som organiseras av SEK Svensk Elstandard. SS-EN 61918 kommer från den internationella standardorganisationen IEC, från kommittén TC 65 för industriell processtyrning där svenska intressenter deltar genom SEK TK 65. Några kända standarder därifrån är serien SS-EN 61131 (IEC 61131) om programmerbara styrsystem och serien SS-EN 62349 (IEC 62349) om kommunikationsnät med hög tillgänglighet för processtyrning i industri och infrastruktur.

SEK Svensk Elstandard gör det möjligt för svenska företag, myndigheter, högskolor och andra att bidra i arbetet med de att skriva öppna och gemensamma standarder. De färdiga resultaten fastställs sedan som svensk standard, också av SEK Svensk Elstandard, som är utsett som svensk standardiseringsorganisation av regeringen.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e standard.

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard

Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock

08-444 14 12

joakim.grafstrom@elstandard.se

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of