SEK Svensk Elstandard
Varukorg
Du har inget i varukorgen
SEK Svensk Elstandard
Kontakta oss

Fastställer all svensk standard inom elområdet

Datanät i fastigheter

2018-09-12

Månadens standard september 2018

- SS-EN 50173 är ju grundstandarden för strukturerade fastighetsnät som sätter krav och förutsättningar för många andra standarder. Dessutom hänvisas den frekvent till både i kravspecar och i andra standarder, regelverk och kompetenskrav, certifieringar med mera. Så sammanfattar Joakim Carlsson, expert på teleinstallationer på branschorganisationen Installationsföretagen.

SS-EN 50173 behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Den första, allmänna delen innehåller sådant som är gemensamt för alla kabelnät. De följande delarna innehåller sedan fordringar och metoder som är speciella för olika tillämpningar. Både fibernät och nät med kopparkabel behandlas.

Bland nyheterna i den nya och just fastställda utgåvan märks den nya klassen OM5 för fiberkabel och klasserna I och II för överföring upp till 40 Gbit/s över kopparkabel. 

Genom att tillämpa SS-EN 50173-1 tillsammans med en eller flera av de övriga delarna kan man åstadkomma ett strukturerat fastighetsnät av hög kvalitet, med hög tillgänglighet och med säkra och kända överföringsegenskaper. Andra standarder hänvisar därför på olika sätt till SS-EN 50173, t ex SS-EN 50346 om provning av installerade kabelnät. Man kan med fog säga att 50173-serien är centrum i ett system av standarder, för komponenter, installation, provning och kvalitetssäkring och där det också finns kompletterande standarder för särskilda uppgifter, t ex SS-EN 61918 för installationer för industriell processtyrning. 

Den första utgåvan av EN 50173 kom 1995 och fastställdes som svensk standard SS-EN 51073 samma år. Den omfattade i första hand kabelnät i kontorsfastigheter. Sedan har standarden utvidgats till fler tillämpningar, och sedan 2007 omfattar den också installationer i bostäder, industrier och datahallar (serverrum). Med den tredje utgåvan 2011 tillkom en särskild del för installationer för fastighetsfunktioner, som byggnadsautomation, larm och liknande. I preview som man kan ladda ner, beskrivs standardernas omfattning och deras relation till anslutande standarder.

Se preview på SS-EN 50173-1, utg 4:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar 

Se preview på SS-EN 50173-2, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor 

Se preview på SS-EN 50173-3, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 3: Industrier 

Se preview på SS-EN 50173-4, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 4: Bostäder 

Se preview på SS-EN 50173-5, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 5: Datahallar 

Se preview på SS-EN 50173-6, utg 2:2018, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 6: Fastighetsfunktioner 

Med funktionen preview kan man få en introduktion till standarden, genom att fritt ladda hem förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Svenska specialister har deltagit i arbetet med EN 50173 genom 
SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning som organiseras av SEK Svensk Elstandard, som också fastställer svensk standard inom motsvarande områden. Aktuella projekt inom SEK TK 215 är framförallt nya och reviderade delar av standarden för datahallsutrymmen och tillhörande system. 

Arbetet underlättas med ett eget standardbibliotek på nätet, automatiskt uppdaterat med de senaste utgåvorna: läs mer om SEK e-standard.

SEK Svensk Elstandard

Post: Box 1284, 164 29 Kista

Besök: Kistagången 16, Kista

E-post: sek@elstandard.se

Tel: 08-444 14 00

Members of